תקנון ההרשמה לחוגי עמותת סחלבים - מתנ"ס מודיעין מכבים רעות לשנת תשע"ז

עם פתיחת שנת הפעילות 2016-2017 ולקראת ההרשמה לחוגים ולפעילויות סחלבים מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים.

גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך ולהנות מפעילות הפנאי העשירה בעיר.

 1. פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים
   
 2. ההרשמה לחוגים תתבצע ע"ג טפסי רישום רשמיים בלבד של סחלבים.
   
 3. התשלום לחוגים יתבצע מראש לכל שנת הפעילות - מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים.
   
 4. אופן התשלום: בכרטיסי אשראי / צ'קים דחויים
   
 5. נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
  • משתתף המפסיק את פעילותו בחוג יוכל לעבור לחוג אחר בתחילת כל חודש. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, תפסק הגבייה מחשבונו. ניתן לפרוש מחוג ע"י הודעה בכתב בלבד למזכירות סחלבים עד לתאריך 25 בכל חודש ועד 25/3/17 בכלל. (למעט חוגי העשרה בבתי ספר - תאריך הביטול הסופי והמחייב הינו עד 25/4/17)
  • משתתף שיעדר עקב מחלה / חופשה לא יקבל החזר תמורת המפגש בו לא השתתף. משתתף אשר יעדר מעל שבועיים עקב מחלה או פציעה יש להציג אישור רפואי עד 3 חודשים ממועד ההיעדרות.
  • מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך ו/ או המתנ"ס יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר בתיאום מראש.
  • על כל שינוי בפעילות מטעם המשתתף (ימי פעילות, שעות, מעבר קבוצה וכו') יש להודיע בכתב למזכירות החוגים עד ל25 בכל חודש.
   
 6. הנחות:
  • בן משפחה שני זכאי ל 5% הנחה
  • בן משפחה שלישי זכאי ל 10% הנחה
  • בן משפחה יחיד - החל מהחוג השלישי זכאי ל 10% הנחה
  • הנחות אלו אינן תקפות לגבי חוגי העשרה בבתי"ס
  • ההנחה ניתנת ממחיר החוג הנמוך
   
 7. בחודש ההרשמה הראשון יגבה תשלום עבור פעילות העשרה שנתית ואירועי סוף שנה.
   
 8. ציוד/ חומרים לחוג יגבו בתשלום הראשון.
  החזר עלות חומרים/ דמי פעילות:
  • עד תאריך 25/12/16 יוחזר למבטל 50% מסך התשלום שנגבה בגין חומרים. החל מתאריך 1/1/17 - לא ינתן כל החזר כספי בגין ביטול חומרים
  • עבור ערכות לימוד/ ציוד - לא ינתן החזר כספי לאחר הרישום והגבייה.
  • בגין דמי פעילות שיבוטלו עד תאריך 1/1/17ינתן החזר כספי מלא. ביטול עד 25/3/17 יזוכה ב 50% מהסכום. לאחר תאריך זה לא ינתן החזר כספי בגין ביטול דמי פעילות
   
 9. במידה והחליט המשתתף להרשם לחוג, תאריך תחילת החוג והתשלום יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון
   
 10. פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות של סחלבים. בחודשים בהם יש חגים, התשלום החודשי יגבה במלואו.
   
 11. הגביה לחוגים נעשית חודש מראש. תושב שנרשם באמצע החודש יגבה מחשבונו בחיוב הקרוב, סכום עבור חודש ההרשמה הנוכחי והחודש הבא.
   
 12. בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות החוגים של סחלבים וידוע לי כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי העמותה ובמדיות השונות. במידה ואינך מעונין בכך, יש לשלוח הודעה בכתב לדוא"ל: [email protected]
   
 13. בחתימתי על טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל / SMS.
   
 14. העמותה תהא רשאית להוציא ילד מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ולאחר דיווח להורים מראש.

צוות סחלבים ישמח לעמוד לרשותכם לגבי בירורים, הערות והצעות בנוגע לפעילות הפנאי בעיר.

מחלקת ספורט [email protected]

מחלקת פנאי [email protected]

© כל הזכויות שמורות לעמותת סחלבים למתנ"ס מודיעין מכבים רעות | לאתר המתנ"ס
פיתוח: GSIS