תקנון ההרשמה לחוגי עמותת סחלבים - מתנ"ס מודיעין מכבים רעות לשנת תשע"ו

עם פתיחת שנת הפעילות 2015-2016 ולקראת ההרשמה לחוגים ולפעילויות סחלבים מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים.

גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילות הפנאי העשירה בעיר.

 1. פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים
   
 2. ההרשמה לחוגים תתבצע ע"ג טפסי רישום רשמיים בלבד של סחלבים.
   
 3. התשלום לחוגים יתבצע מראש לכל שנת הפעילות – מחיר החוג  מחושב שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים .
   
 4. אופן התשלום: בכרטיסי אשראי / צ'קים דחויים
   
 5. נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
   משתתף המפסיק את פעילותו בחוג יוכל לעבור לחוג אחר בתחילת כל חודש. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, תפסק הגבייה מחשבונו. ניתן לפרוש מהחוג או לעבור לחוג אחר ע"י הודעה בכתב בלבד למזכירות המתנ"ס עד לתאריך 25  לכל חודש. הודעה שתתקבל לאחר 25 לחודש לא תזכה בהחזר כספי עבור החודש הקודם. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהחודש שלאחריו. תוספת תשלום עבור חומרים ודמי פעילות  לא תוחזר בשום מקרה לאחר 25.3.16.
  • משתתף שיעדר עקב מחלה / חופשה לא יקבל החזר תמורת המפגש בו לא השתתף. אם חלה המשתתף במחלה ונעדר מעל שבועיים יציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו.
  • מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך ו/ או המתנ"ס יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר בתיאום מראש.
  • ביטול השתתפות בחוג יוכל להיעשות רק עד לתאריך 25.4.16. לאחר תאריך זה, לא יוחזרו התשלומים גם אם יפסיק המשתתף להגיע לחוג.

  לנרשמים לחוג בין התאריכים 1/9 ועד 31/12  - יגבה תשלום מלא עבור חומרים
  לנרשמים לחוג בין התאריכים 1/1/16 ועד 28/2/16   - יגבה תשלום של 75%  עבור חומרים
  לנרשמים לחוג בין התאריכים 1/3- 1/5/16 - יגבה תשלום של 50%  עבור חומרים

  נהלי ביטול:
  ביטול חוג  עד 31/12  - יגבה תשלום של 25%  עבור חומרים
  ביטול חוג בין התאריכים 1/1/16-25/3/16  יגבה תשלום של 50% עבור חומרים
  ביטול חוג בין 25/3-25/4/16  - לא ינתן החזר עבור החומרים
   
 6. הנחות:
  • בן משפחה שני זכאי ל 5% הנחה
  • בן משפחה שלישי זכאי ל 10% הנחה
  • בן משפחה יחיד – החל מהחוג השלישי זכאי  10% הנחה
  • הנחות לא תקפות בחוגי העשרה בבתי הספר 
  • ההנחה ניתנת ממחיר החוג הנמוך 
   
 7. בחודש ההרשמה הראשון יגבה תשלום עבור פעילות העשרה שנתית ואירועי סוף שנה.
   
 8. ציוד/ חומרים לחוג יגבו בתשלום הראשון
   
 9. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג, תאריך תחילת החוג והתשלום יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.
   
 10. פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות של סחלבים. בחודשים בהם יש חגים, התשלום החודשי יגבה במלואו.
   
 11. גביה לחוגים נעשית חודש מראש. תושב שנרשם באמצע החודש יגבה מחשבונו בחיוב הקרוב, סכום עבור חודש ההרשמה הנוכחי והחודש הבא.
   
 12. צוות סחלבים ישמח לעמוד לרשותכם לגבי בירורים, הערות והצעות בנוגע לפעילות הפנאי בעיר.

מזכירות סחלבים - טלפון: 9702210 שלוחה 0 ;דוא"ל modiin@matnasim.org.il

פרטי חוג

לא נמצא החוג המבוקש.

© כל הזכויות שמורות לעמותת סחלבים למתנ"ס מודיעין מכבים רעות | לאתר המתנ"ס
פיתוח: GSIS